mapa | kontakt | početna |
u saradnji sa Ilirika ILIRIKA DZU

Ekonomski pokazatelji

u saradnji sa ILIRIKA DZU

DatumCETPokazateljPeriodAktuelnoPredviđanjePrethodni
EU
Avg 2304:30BBA Mortgage Approvals 33.40K32.30K32.10K
Avg 2305:00German ZEW Economic Sentiment -37.60-26.00-15.10
Avg 2318:45Trade Balance129.00M-99.00M197.00M
Avg 2418:45Retail Sales (QoQ)0.90%0.60%0.90%
Avg 2504:30Initial Jobless Claims 417.00K405.00K408.00K
Avg 2519:30National Core CPI (YoY)0.10%-0.10%-0.20%
Avg 2604:30GDP (QoQ)0.20%0.20%
Avg 2610:00Mexican Interest Rate Decision 4.50%4.50%
Avg 2615.00Argentinian Retail Sales (YoY)29.10%32.40%
SAD
Avg 2310:00New Home SalesJul298K300K312K
Avg 2407:00

MBA Mortgage Index

20.08.-2.4%NA+4.1%
Avg 2408:30Durable OrdersJul4.0%2.5%-1.9%
Avg 2408:30Durable Orders -ex TransporationJul0.7%-0.6%0.4%
Avg 2410:00FHFA Housing Price IndexJun0.9%NA0.4%
Avg 24 10:30Crude Inventories20.08.-2.213MNA4.233M
Avg 25

08:30

Initial Claims20.08.417K400K408K
Avg 25

08:30

Continuing Claims13.08.3641K3700K3702K
Avg 2608:30GDP - Second EstimateQ21.1%1.3%
Avg 2608:30GDP Deflator - Second EstimateQ22.3%2.3%
Avg 2609:55Michigan Sentiment - FinalAug55.254.9

Opisi pokazatelja

 • Personal Income | 3+
  Ukupni godišnji bruto prihod pojedinca (zarada, kapitalni dobici, ostale zarade, itd)
 • Personal Spending | 3+
  Pokazatelj koji prati potrošnju stanovništva na sve vrste roba i usluga
 • Construction Spending Vrednost svih novih građevinskih radova (rezidencijalni, nerezidencijalni i javni radovi) 2
 • ISM Index | 5-
  Indeks zasnovan na anketi 300 menadžera nabavki kompanija iz raznih
 • proizvodnih sektora
 • Pending Home Sales | n/a
  Vodeći gradjevinski indeks koji prati nivo realizovanih gradjevinskih ugovora – samo rezidencijalni objekti (kupovina novih kuća, apartmana itd)
 • Auto Sales | 3-
  Pokazatelj koji prati prodaju američkih automobila na američkom tržištu. Dobar je pokazatelj tražnje, a prodaja automobila je dobar signal trenutnog stanja u američkoj ekonomiji.
 • Truck Sales | 3-
  Pokazatelj koji prati prodaju domaćih vozila (terenska vozila, kamioni, džipovi, itd) - auto industrija medju prvima objavljuje podatke o prodaji na mesečnom nivou tako da analitičari na osnovu ovih objava mogu da donose preliminarne zaključke o potrošnji
 • ADP Employment Change | n/a
  Indikator koji prati nivo opšte zaposlenosti u SAD. Generalno se koristi na FX tržištu kao pozitivan signal za jačanje USD valute.
 • ISM Services | 4-
  Indikator koji prati stanje sektora usluga u SAD-u
 • Initial Claims | 3+
  Pokazatelj koji prati broj novih prijava na birou za nezaposlene
 • Productivity-Prel | 2+
  Pokazatelj koji meri produktivnost zaposlenih i jedinične troškove rada
 • Unit Labor Costs | n/a
  Pokazatelj koji meri rashode po osnovu zarada zaposlenih (u dolarima na sat).
 • Factory Orders Pokazatelj koji meri nivo porudžbina proizvodnih kompanija 2+
 • Average Workweek | 5
  Pokazatelj koji meri prosečan broj sati rada u toku jedne nedelje. Smatra se dobrim indikatorom jer daje nagoveštaj za druga dva indikatora - industrijsku proizvodnju i ličnu potrošnju
 • Hourly Earnings | 5
  Pokazatelj koji prati zaradu zaposlenih u SAD-u. Rast ovog pokazatelja utiče na povećanje pokazatelja koji prate ličnu potrošnju kao i inflaciju
 • Nonfarm Payrolls | 5
  Pokazatelj koji prati broj zaposlenih koji primaju zaradu u svim sektorima privrede osim poljoprivrede
 • Unemployment Rate | 5
  Stopa nezaposlenosti