mapa | kontakt | početna |

Analize


Finansijska tržišta u Srbiji

Izvor: Centar za slobodno tržište | mart 2008.

Finansijska ili kapitalna tržišta su ona tržišta na kojima se trguje finansijskim sredstvima (kapitalom). Finansijska ili tržišta kapitala predstavljaju jedan od četiri osnovna oblika tržišta – pored roba, rada i usluga. Tržišta posreduju između ponude i tražnje, što u slučaju finansijskih tržišta znači između štednje i ulaganja. Pogledajte ceo tekst.


Berzanski indeksi u Srbiji

Piše: Biljana Bešlić | Izvor: B92 (Tanjug) | 22. februar 2008.

Indekse akcija ili bilo kojih drugih hartija konstruišu i održavaju berze, posebne specijalizovane kompanije koje izračunavaju indekse. U Srbiji rade dve berze - tržište kapitala u Beogradu i Produktna berza u Novom Sadu na kojoj se ugovara kupoprodaja ratarskih kultura i mineralnih djubriva. Pogledajte ceo tekst.


Investicioni fondovi - pitanja i odgovori

Piše: Miroljub Ristić, Beogradska berza | Izvor: B92 | 1. mart 2007.

Beogradska berza se u proteklom periodu snažno zalagala za donošenje i primenu zakona koji bi regulisao kolektivo investiranje i upravljanje sredstvima, kako institucija tako i fizičkih lica, i prava je šteta što je jedan pravni akt ovakvog značaja toliko dugo čekao na usvajanje. Pogledajte ceo tekst.


Dobrovoljno penzijsko osiguranje - pitanja i odgovori

Piše: Penzijsko osiguranje Dunav | Izvor: B92 | 30. novembar 2006.

Obavezno (državno) penzijsko osiguranje funkcioniše tako što se penzijski doprinosi sadašnjih zaposlenih uplaćuju u fond PIO iz kog se isplaćuju penzije sadašnjim penzionerima. Globalni demografski trend pada nataliteta i produženja životnog veka prisutan je i u našoj zemlji. Pogledajte ceo tekst.


Osnove investiranja u fond - pitanja i odgovori

Izvor: Delta Investments

  • Šta je društvo za upravljanje investicionim fondovima?
  • Kako društvo za upravljanje upravlja investicionim fondovima?
  • Šta su investicioni fondovi?
  • Koje su vrste investicionih fondova? Pogledajte ceo tekst.