mapa | kontakt | početna |

Opšti pojmovi

Ovdje možete pronaći neke pojmove koji vas zanimaju a možda niste znali njihovo značenje. Ukoliko imate neki predlog u vezi našeg pojmovnika kontaktirajte nas. Unapred hvala.

Investicioni fond

Investicioni fondovi su institucije kolektivnog investiranja u okviru kojih se prikupljaju novčana sredstva. Prikupljena novčana sredstva fonda se ulažu u različite vrste imovine, u skladu sa investicionim ciljevima navedenim u prospektu, radi ostvarivanja dobiti i smanjenja rizika ulaganja. Imovina investicionog fonda je u vlasništvu članova investicionog fonda, i to srazmerno njihovom učešću u fondu i odvojena je od društva za upravljanje tim fondom. Poslovanje investicionih fondova je regulisano Zakonom o investicionim fondovima, a nadzor društava za upravljanje vrši Komisija za hartije od vrednosti.
(Izvor: Komisija za hartije od vrednosti)

+Investiciona jedinica

+Investicioni analitičar

+Kapitalni dobitak

+Kastodi banka

+Komisija za hartije od vrednosti

+Otvoreni investicioni fond

+Otvoreni investicioni fond očuvanja vrednosti

+Otvoreni investicioni fond prihoda

+Otvoreni investicioni balansirani fond

+Otvoreni investicioni fond rasta

+Portfolio

+Portfolio menadžer

+Privatni investicioni fond

+Prospekt fonda

+Prinos

+Zatvoreni investicioni fondovi


Penzijski fond

Dobrovoljni penzijski fond je vrsta investicionog fonda koji služi za prikupljanje dobrovoljnih penzijskih doprinosa i njihovo investiranje radi obezbeđenja privatnih penzija. Uloga dobrovoljnog penzijskog fonda je da se putem investiranja prikupljenih doprinosa obezbedi očuvanje, odnosno, uvećanje njihove vrednosti, a time i iznos privatnih penzija. Štednja za starost je dugoročna štednja pa je funkcionisanje ovih fondova strogo zakonski regulisano i predmet je stalne kontrole od strane NBS. Država stimuliše štednju za privatne penzije putem poreskih olakšica. (Izvor: Narodna banka Srbije)

+Član fonda

+Društvo za upravljanje

+Imovina fonda

+Iznos doprinosa

+Neto imovina fonda

+Troškovi

+Uplata doprinosa


Berza

organizovano tržištu na kome ovlašćeni berzanski posrednici, trguju određenim, standardizovanim tržišnim materijalom, po unapred poznatim pravilima, a sve propraćeno standardizovanom dokumentacijom. Uloga berze, izmedju ostalog, je i obezbeđenje uslova i načina utvrđivanja objektivne cene akcija, što ne znači da cene akcija utvrđuju zaposleni na berzi, već da se na berzi obezbeđuju ravnopravni uslovi za susretanje ponude i tražnje za određenom akcijom, po unapred propisanim pravilima i načinima važećim za sve subjekte. (Izvor: Beogradska berza)

+Akcije

+Akcije sa pravom glasa

+Akcionar

+Aukcija

+Berzanski posrednik

+Broker

+Centralni registar HOV

+Depo račun

+Diler

+Dividenda po akciji

+Emisija akcija

+Emitent

+Hartije od vrednosti

+Investitor

+Institucionalni investitor

+Indeks berze

+Kliring i saldiranje

+Kontinuirano trgovanje

+Konvertibilne akcije

+Kurs akcije i kursna lista

+Nalog za trgovanje

+Organizacija trgovanja na Berzi

+Obveznice

+Primarno tržište

+Prioritetne akcije

+Saldiranje

+Sekundarno tržište

+Tržišni materijal