mapa | kontakt | početna |

DDOR GARANT Štednja

Penzioni fondovi | Dobrovoljni penzijski fond

DDOR GARANT društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom a.d. | DDOR GARANT društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom a.d. web


Čet, 28/09/2023

2875.43

Promena

+0.01

Adresa
Maršala Birjuzova 3-5
Beograd
Kontakt
Tel: +381 11 3036 142
Fax: +381 11 3036 143
Uporedi sa:


Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti

Promene

Period Promena (%)
1 dan +0.01
1 nedelja +0.13
1 mesec +0.73
3 meseca +1.45
6 meseci +5.32
1 godina +8.17
od osnivanja +187.54
-2023 +6.73
2023 Q3 +1.44
2023 Q2 +3.80
2023 Q1 +1.37
+2022 -9.43
+2021 -0.77
+2020 +1.28
+2019 +7.85
+2018 +6.56
+2017 +5.62
+2016 +7.60
+2015 +19.02
+2014 +44.37
+2013 -14.45
+2012 -16.24
+2011 +37.28

Osnovni podaci

Tip Penzioni fondovi
Vrsta Dobrovoljni penzijski fond
Početak rada Čet, 01/09/2011
Starost fonda 4411 dana
Naknade
Min. ulog  
Ulazna
Izlazna
Upravljačka

Portfolio menadžer

Gdin Ivan Jovanović

Gospodin Ivan Jovanović diplomirani ekonomista Unverziteta u Beogradu. Poseduje licencu brokera od 2002 godine i licencu Portfolio menadžera od 2007. godine, izdate od strane Komisije za hartije od vrednosti br. 5/0-27-6016/2-07. U društvu "DDOR GARANT" je 01. avgusta 2014. godine imenovan za Portfolio menadžera i Predsednika Investiciong odbora Društva, i od tog datuma obavlja poslove portfolio mendadžera. Od 2011. do 2014. godine zaposlen u DZU Erste Invest a.d. i DZU Ilirika na pozicij Portfolio menadžera gde je upravljao sa više otvorenih investicionih fondova sa različitim strategijama ulaganja. Od 2008. do 2010. godine bio je zaposlen na poziciji portfolio menadžera u DZU Hypo Investments. U Brokersko dilerskom društvu KBK Broker bio je zaposlen u periodu od 2002. do 2004. godine, a u AC-broker-u u periodu od 2004. do 2007. godine. U okviru poslovanja koje je obavljao stekao je široko znanje i iskustvo u poslovanju na finansijskom tržištu naročito u delu upravljanja portfoliom. Aktivno je bio angažovan na poslovima trgovanja akcijama i obveznicama, vršio analize tržišta kapitala i pojedinačnih hartija, definisao i sprovodio različite strategije investiranja imovine.