mapa | kontakt | početna |

Uslovi korišćenja

Finansijske informacije

Finansijske informacije na portalu Moj novac sakupljene su iz javnih izvora tj. sa stranica web prezentacija investicionih fondova i berzi. Stoga, portal Moj novac ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju pogrešnih ili netačnih informacija i ne pruža garanciju za eventualne direktne ili indirektne štete nastale korišćenjem usluga ovog portala.

Portal je isključivo informativnog karaktera i ne sme se smatrati dovoljnim temeljem za donošenje značajnih poslovnih, finansijskih ili ličnih odluka. Takodje portal je izuzet od odgovornosti u slučaju tehničih grešaka, nefunkcionisanja pojedinih strana niti ima obavezu obaveštavanja o novim informacijama, promenama istih ili sadržajima koji mogu biti suprotni ranije objavljenim sadržajima.

Kreatori portala ne snose nikakvu pravnu ili moralnu odgovornost zbog objavljivanja podataka.

Korisnici preuzimaju odgovornost za rezultate aktivnosti koje nisu u skladu sa gore navedenim.

Vesti

Vesti i dokumenta na portalu Moj novac sakupljene iz javnih izvora tj. sa stranica web prezentacija investicionih fondova i novinskih kuća.

Stoga, portal Moj novac ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju pogrešnih ili netačnih informacija i ne pruža garanciju za eventualne direktne ili indirektne štete nastale korišćenjem usluga ovog portala.