mapa | kontakt | početna |

EPXD

Epoxid a.d. Priboj, obične akcije sa pravom glasa | Epoxid a.d. Priboj, obične akcije sa pravom glasaprospekt

Sektor: Proizvodnja hemikalija, hemijskih proizvoda, veštačkih i sintetičkih vlakana


Cena

2244.00

Promet (mil.)

0.00

Sre, 15/08

0.00

Obim

0.00

Pokazatelji
Broj hartija 67373
Knjig. cena -.--
Tr. kap. (mil.) 151.19
EPS -.--
Promet (1 god., mil.) -.--
P/E -.--
P/B -.--
P/S -.--
ROE -.--
ROA -.--
Metod Metod preovlađujuće cene
CFIKod ESVUFR
ISIN RSEPOKE99409
Valuta RSD
Trgovanje od 6. oktobar 2004

Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti
Promet
Pokazatelji sličnih kompanija
Istorija
Sektor za dan: Sre, 15/08/2018
Datum Pon, 10/01/2005
Cena 2244.00
Promena 0.00
Otvaranja 0.00
Min 0.00
Max 0.00
Promet (mil.) 0.00
Obim 0.00
Traznja 0.00
Ponuda 10049.00
Promene
Period Vrednost
1 dan 0.00
1 nedelja -.--
1 mesec -.--
3 meseca -.--
6 meseci -.--
1 godina -.--

Pretraga simbola